پرش به


  • مرحله 1 اکانت شما  
  • مرحله 2 تاییده  

آماده اید برای عضویت؟

  • * اطلاعات مهم


  • بین 3 الی 26 کاراکتر  • شما باید رمز عبوری بین 3 تا 32 کاراکتر وارد نمایید  • نام خانوادگی استاد درس زبان ماشین ( مالک انجمن )چیست ؟

    جواب سوال خود را وارد نمایید. دقت کنید به کوچکی و بزرگی حروف حساس است.
  • تصویر را نمی توانید بخوانید؟ برای درست کردن تصویر جدید اینجا کلیک کنید!صفحه ی اینستاگرام  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس