پرش به


تصویر
- - - - -

قطعه کد مربوط به حذف کاراکتری خاص از رشته مورخه 16 اردیبهشت97

زبان ماشین اسمبلی رشته ابوالفضل عربی آزاد بندرعباس

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ابوالفضل عربی

ابوالفضل عربی

  Administrator

 • مدیران ارشد
 • 99 ارسال
 • مکان : بندرعباس ، تهران

ارسالی 06 May 2018 - 04:32 PM

برنامه ای بنویسید که یک رشته را از ورودی دریافت و کاراکترهای a را از آن رشته حذف و رشته ی اصلاح شده را در متغیر رشته ای دیگری ذخیره و در انتها دو رشته ی موجود را چاپ نماید.

.386
.MODEL FLAT
ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD
INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack
.DATA          ; reserve storage for data
addr1 dword  ?
addr2 dword  ?
prompt1 BYTE  "Enter String : ", 0
prompt2 BYTE  "This is str1 : ", 0
prompt3 BYTE  "This is str2 : ", 0
str1  BYTE  40 DUP (?)
str2 BYTE  40 DUP (?)
chap   BYTE  11 DUP (?)
 endl    BYTE  cr, Lf, 0

.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for Enter String
    input  str1, 40   ; read ASCII characters
    mov   edx,offset str1
		mov   addr1 ,edx
		
		mov   edx,offset str2
		mov   addr2 ,edx
		
    mov   edx,addr1		
	 f:	
		mov  al,[edx]
    cmp  al,0
		je   endF
    
		cmp al,'a'
		je  noghteh
		
		cmp al,'A'
		je  noghteh
		
		mov  edx,addr2
		mov  [edx],al
		
		mov  edx,addr2
		inc  edx
		mov  addr2 ,edx
	noghteh:
		mov  edx,addr1
		inc  edx
		mov  addr1 ,edx
		jmp  f
	 endF:
	 output endl
	 output prompt2
	 output str1
	 output endl
	  output prompt3
	 output str2
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code


موفق  و موید باشید.

1397/02/16

 


ابوالفضل عربی
شماره تماس : 09380291826

ایمیل دانشگاهی : abolfazl.arabi@iauba.ac.ir
ایمیل  کاری : info@IranDelphi.ir


همچنین به زبان ماشین, اسمبلی, رشته, ابوالفضل عربی, آزاد بندرعباس نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

صفحه ی اینستاگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس