پرش به


تصویر
- - - - -

تعویض کاراکترهای m با l در یک رشته با زبان اسمبلی

ریزپردازنده اسمبلی آزاد بندرعباس ابوالفضل عربی زبان ماشین و اسمبلی ریزپردازنده و اسمبلی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ابوالفضل عربی

ابوالفضل عربی

  Administrator

 • مدیران ارشد
 • 99 ارسال
 • مکان : بندرعباس ، تهران

ارسالی 13 December 2017 - 06:32 PM

با عرض سلام و درود.

برنامه ای بنویسید که با استفاده از زبان اسمبلی از ورودی رشته ای را حاوی کارکترهای m و l دریافت نموده و کاراکترهای M وL درون این رشته را با هم تعویض نماید.

 

جواب :

;Change m Char with L char 
.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
prm  byte  cr,Lf , "Enter String ",0
string BYTE  40 DUP (?)
.CODE              ; start of main program code
_start:
    output  prm      ;output prompt for input string
    input  string, 40   ; read ASCII characters
		mov  edx,offset string  ; mov offset address to edx registers
	f:
	  mov al,[edx] ;mov offset variables to al register
		cmp al,0   ;cmp for detect end of string
		je  endF   ;jump to end of loop
		cmp  al,'l' ; cmp al register with l char
		je  chgL  ;jump for change l Char
		cmp  al,'m' ; cmp al register with m char
		je   chgM  ;jump for change m Char
	endCmp:
		inc edx  ;increment offset Address
		jmp f   ;jump to fist Loop  
	endF:
	output string  ;output string variables
	jmp  endFunc  ;jump to end of function

	chgL:
	  mov  al,'m'  ;change m with l
	  mov  [edx],al	;mov m char to input string with al registers	
	  jmp  endCmp  ;jump to end of cmp 
	chgM:
	   mov  al,'l' ;change l with m
	   mov  [edx],al ;mov l char to input string with al registers
	  jmp  endCmp  ;jump to end of cmp 
	  
	  endFunc: ;End of Programs
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source codeابوالفضل عربی
شماره تماس : 09380291826

ایمیل دانشگاهی : abolfazl.arabi@iauba.ac.ir
ایمیل  کاری : info@IranDelphi.ir


همچنین به ریزپردازنده, اسمبلی, آزاد بندرعباس, ابوالفضل عربی, زبان ماشین و اسمبلی, ریزپردازنده و اسمبلی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

صفحه ی اینستاگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس