پرش به


تصویر

طراحی میکی موس ساده با استفاده از OpenGl و زبان سی پلاس پلاس

گرافیک کامپیوتری گرافیک سما آزاد بندرعباس درس گرافیک کامپیوتری ابوالفضل عربی

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ابوالفضل عربی

ابوالفضل عربی

    Administrator

  • مدیران ارشد
  • 99 ارسال
  • مکان : بندرعباس ، تهران

ارسالی 26 November 2017 - 01:51 AM

با عرض سلام و درود.

قطعه کد زیر مربوط به طراحی میکی موس بوده که بعنوان سوال میانترم برای یکی از گروه ها در مورخه ی 3 آذر 96 طرح شده بود و به کمک دوستان بلافاصله پس از پایان امتحان به ساده ترین شکل ممکن طراحی گردیده است.

post-1-0-29979200-1511648431.jpg

#include<glut.h>
#pragma comment(lib,"glut32.lib")
#pragma comment(lib,"opengl32.lib")

void init(void)
{
	glClearColor(0, 1, 1, 1);
	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
	gluOrtho2D(-600, 600, -600, 600);
}
void madar(void)
{
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
	GLUquadricObj*obj;
	obj = gluNewQuadric();

	// head
	glPushMatrix();
	glTranslated(0, 0, 0);
	glColor3f(0, 0, 0);
	gluDisk(obj, 0, 400, 50, 4);
	glPopMatrix();

	// g r
	glPushMatrix();
	glTranslated(200, 450, 0);
	glColor3f(0, 0, 0);
	gluDisk(obj, 0, 150, 50, 4);
	glPopMatrix();

	// g l
	glPushMatrix();
	glTranslated(-200, 450, 0);
	glColor3f(0, 0, 0);
	gluDisk(obj, 0, 150, 50, 4);
	glPopMatrix();

	// face1
	glPushMatrix();
	glTranslated(-80, 0, 0);
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	gluDisk(obj, 0, 200, 50, 4);
	glPopMatrix();
	// face2
	glPushMatrix();
	glTranslated(80, 0, 0);
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	gluDisk(obj, 0, 200, 50, 4);
	glPopMatrix();


	//chaneh

	glPushMatrix();
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	glBegin(GL_QUADS);
	glVertex2d(-300, -450);
	glVertex2d(-300, -100);
	glVertex2d(300, -100);
	glVertex2d(300, -450);
	glEnd();
	glPopMatrix();
	// ch l

	glPushMatrix();
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	glTranslated(-260, -275, 0);
	gluDisk(obj, 0, 177.5, 50, 4);
	glPopMatrix();

	// ch r

	glPushMatrix();
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	glTranslated(260, -275, 0);
	gluDisk(obj, 0, 177.5, 50, 4);
	glPopMatrix();	//ch botoom
	glPushMatrix();
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	glTranslated(0, -350, 0);
	gluDisk(obj, 0, 175, 50, 4);
	glPopMatrix();	glPushMatrix();//zaban
	glColor3f(0, 0, 0);
	glTranslated(0, -300, 0);
	gluDisk(obj, 0, 100, 50, 4);
	glPopMatrix();

	//dahan
	glPushMatrix();
	glColor3f(0, 0, 0);
	glTranslated(0, -150, 0);
	gluDisk(obj, 195, 200, 50, 4);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();//pas dahan
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	glTranslated(0, -150, 0);
	gluDisk(obj, 0, 195, 50, 4);
	glPopMatrix();


	glPushMatrix();
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	glBegin(GL_QUADS);
	glVertex2d(-250, -250);
	glVertex2d(-250, -50);
	glVertex2d(250, -50);
	glVertex2d(250, -250);
	glEnd();
	glPopMatrix();

	// e r
	glPushMatrix();
	glTranslated(100, 0, 0);
	glColor3f(1, 1, 1);
	gluDisk(obj, 0, 100, 50, 4);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();
	glTranslated(100, 0, 0);
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	gluDisk(obj, 80, 125, 50, 4);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();
	glTranslated(70, -20, 0);
	glColor3f(0, 0, 0);
	gluDisk(obj, 0, 50, 50, 4);
	glPopMatrix();

	// e l
	glPushMatrix();
	glTranslated(-100, 0, 0);
	glColor3f(1, 1, 1);
	gluDisk(obj, 0, 100, 50, 4);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();
	glTranslated(-125, 0, 0);
	glColor3f(0.9, 0.19, 0.05);
	gluDisk(obj, 80, 125, 50, 4);
	glPopMatrix();

	glPushMatrix();
	glTranslated(-150, -20, 0);
	glColor3f(0, 0, 0);
	gluDisk(obj, 0, 50, 50, 4);
	glPopMatrix();


	//nose

	glPushMatrix();
	glColor3f(0, 0, 0);
	glTranslated(0, -150, 0);
	gluDisk(obj, 0, 75, 50, 4);
	glPopMatrix();

	glFlush();
}


int main(int argc, char**argv)
{
	glutInit(&argc, argv);
	glutInitWindowPosition(0, 0);
	glutInitWindowSize(1000, 700);
	glutCreateWindow("mickey mouse");
	init();
	glutDisplayFunc(madar);
	glutMainLoop();

}


 موفق و موید باشید.

فایل های پیوستی


ابوالفضل عربی
شماره تماس : 09380291826

ایمیل دانشگاهی : abolfazl.arabi@iauba.ac.ir
ایمیل  کاری : info@IranDelphi.ir


همچنین به گرافیک کامپیوتری, گرافیک, سما, آزاد بندرعباس, درس گرافیک کامپیوتری, ابوالفضل عربی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

صفحه ی اینستاگرام  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس