پرش به


تصویر
- - - - -

تعویض کاراکتر و معکوس رشته در اسمبلی

زبان ماشین اسمبلی رشته ابوالفضل عربی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ابوالفضل عربی

ابوالفضل عربی

  Administrator

 • مدیران ارشد
 • 99 ارسال
 • مکان : بندرعباس ، تهران

ارسالی 20 May 2018 - 03:52 PM

برنامه ای بنویسید که دو رشته را از ورودی دریافت و عملیات زیر را انجام دهد :

الف : رشته ی اول را معکوس نماید.

ب : در رشته ی دوم کاراکتر a  را با s جایگزین نمایید.

.386
.MODEL FLAT
ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; هدر مربوط به توابع ورودی و خروجی

cr   EQU   0dh   ; رفتن به ابتدای خط جاری
Lf   EQU   0ah   ; رفتن به سطر بعدی

.STACK 4096      ; رزرو مقدار 4096 بایت برای پشته

.DATA          ; ناحیه ی تعریف متغیر
edxTemp dword  ?
prompt1 BYTE  "Enter string1 : ", 0
string1 BYTE  40 DUP (?)
prompt2 BYTE  "Enter string2 : ", 0
string2 BYTE  40 DUP (?)
natijeh   BYTE  11 DUP (?)
endL   BYTE  cr, Lf, 0		
.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string1, 40   ; read ASCII characters
	
		mov  edx,offset string1
		mov  ecx,1
	f:
		mov  al,[edx]
		cmp  al,0
		je  endF
		
		inc ecx 
		inc edx
		jmp f
	endF:
	
		f2:
		  cmp ecx,0
		  je endF2
		  mov al,[edx]
		 
		 mov natijeh,al
			output natijeh
		 
		  dec ecx
		  dec edx
		  jmp f2
		endF2:
    
	  output endL
	  output prompt2     ; prompt for first number
    input  string2, 40   ; read ASCII characters
		
		mov edx,offset string2
	f3:
		mov al,[edx]
		cmp al,0
		je  endF3
	  
		cmp al,'a'
		je  xchgA
		
	endXchg:
	  inc edx
		jmp f3
	endF3:
	
	 jmp endFunc
	 
	 xchgA:
	 mov al,'s'
	 mov [edx],al
	 jmp endXchg
	 
	endFunc: 
	
	output string2
	 
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code


 • mozafar این پست را پسندیده است

ابوالفضل عربی
شماره تماس : 09380291826

ایمیل دانشگاهی : abolfazl.arabi@iauba.ac.ir
ایمیل  کاری : info@IranDelphi.ir


همچنین به زبان ماشین, اسمبلی, رشته, ابوالفضل عربی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

صفحه ی اینستاگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس