پرش به


محبوب ترین مطالب پسندیده شده


#6 نحوه اسمبل و لینك كردن برنامه‌های 80386

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 31 December 2016 - 12:21 AM

با سلام

برای نوشتن برنامه، اسمبل و سپس لینك كردن برنامه‌های اسمبلی 80386 كه در كتاب "زبان اسمبلی و معماری ریزپردازنده 80X86 - ترجمه مهندس هاشم مشحون - انتشارات سروش دانش" پس از دانلود فایل زیر، مراحل زیر را دنبال كنید.
دانلود فایل‌های مورد نیاز (1369 كیلو بایت)
1- پوشه دانلود شده را در مسیر دلخواه خود Extract‌ كنید.
در اینجا فرض كنید پوشه مورد نظر در مسیر ریشه درایو ‍:C قرار دارد.

2- ابتدا برنامه خود را محیط Notepad (یا محیط‌های مشابه) نوشته و فایل خود را با پسوند asm. ذخیره كنید. دقت كنید كه هنگام ذخیره فایل در Notepad، ویژگی Save as type را All files انتخاب كنید و در قسمت Encoding، گزینه ANSI را انتخاب كرده باشید.
در اینجا فرض كنید نام فایل برنامه،‌ test.asm باشد.
3- بر روی Start و سپس Run كلیك كرده و عبارت cmd را تایپ كنید و كلید Enter را بفشارید.
4- دستورهای زیر را به ترتیب تایپ كرده و در هر مرحله، كلید Enter را بفشارید.

cd\
cd assembly
ml /c /coff test.asm

 

اگر در این مرحله با پیغام زیر روبه‌رو شدید، مرحله 5 را انجام دهید در غیر این صورت ابتدا باید خطاهای مشخص شده را رفع كنید سپس دستور آخر مرحله 4 را تكرار كنید.Assembling: test.asm

5- دستور زیر را تایپ كرده و كلید Enter را بفشارید:

link /subsystem:console /entry:start test.obj io.obj kernel32.lib

 

6- اگر در این مرحله پیغام خطایی ظاهر نشود، فایل اجرایی برنامه با نام test.exe تولید خواهد شد كه با وارد كردن نام فایل (test) و فشردن كلید Enter، برنامه اجرا خواهد شد.

اگر می‌خواهد برنامه خود را در محیط windbg (دیباگر تحت ویندوز) اجرا كنید آخرین دستور مرحله 4 و مرحله 5 را به صورت زیر تغییر دهید:


ml /c /coff /Zi test.asm
link /subsystem:console /entry:start /debug test.obj io.obj kernel32.lib
 
 
و سپس دستور زیر را اجرا كنید. بقیه مراحل را طبق كتاب انجام دهید.
 
windbg

فایل های پیوستی

 • فایل پیوستی  Assembly.zip   1.34MB   396 تعداد دریافت ها

 • Adamska, Obeid_1375, soroush_moznebi و 1 فرد دیگر این پست را پسندیده اند


#16 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:01 PM

سلام و درود.

در این پست قصد داریم قطعه کدهایی رو که در طول ترم طراحی خواهیم نمود را آپلود نموده و در اختیار دانشجویان عزیز قرار بدهیم.

انشالله که مورد استفاده ی شما قرار بگیرد.

 

موفق و موید باشید.

 


 • Adamska, kihan, Zeynabfarzad و 1 فرد دیگر این پست را پسندیده اند


#86 پاسخ قطعه کدهای میانترم 960209

ارسال شده توسط mohsen_safari در 16 May 2017 - 05:03 PM

مقایسه ی  دو عدد با زبان سی پلاس پلاس
int a=0 , b=0 , min=0;
Cout<<"a="<<endl;
Cin>>a;
Cout<<"b="<<endl;
Cin>>b;

If(a<b)
{
Cout<<"a<b";
}
else if (b<a)
{
Cout<<"b<a";
}else{
Cout<<"b=a";
}

کد اسمبلی مقایسه ی دو عدد
; Example assembly language program 
; Author: R. Detmer
; Date:  revised 7/97

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
	a dword ?
	b dword ?
	pa byte "a= ",0
	pb byte "b= ",0
	voroodi byte 10 dup (?)
	labelamin byte cr,lf,"a<b",0
	labelbmin byte cr,lf,"a>b",0
	labelequal byte cr,lf,"a=b",0
	labelend byte cr,lf,"end of program",0
	

.CODE              ; start of main program code
_start:
  
		output pa
		input voroodi,10
		atod voroodi
		mov a,eax
		
		output pb
		input voroodi,10
		atod voroodi
		
		mov b,eax
		mov eax,a
		
		cmp eax,b
		je printequal
		jb printamin
		ja printbmin
		jmp endprog
		
		printequal:
		output labelequal
		jmp endprog
		
		printamin:
		output labelamin
		jmp endprog
		
		printbmin:
		output labelbmin
		jmp endprog
		
		
		endprog:
		output labelend
		
		
		
		
		

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • ابوالفضل عربی, Zeynabfarzad و mohsen_safari این پست را پسندیده است


#22 قطعه کدهایی به زبان سی پلاس پلاس جهت درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 25 February 2017 - 12:32 AM

سلام و درود.

در این پست قصد داریم قطعه کدهایی به زبان محبوب سی پلاس پلاس برای کار با سیستم و ورودی و خروجی ها رو درج نماییم.

امید است باعث پیشرفت دانشجویان گرامی گردد.

 

موفق و موید باشید


 • Adamska, kihan و Zeynabfarzad این پست را پسندیده است


#20 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:04 PM

قطعه کد مربوط به عملیات تقسیم دو عدد در زبان اسمبلی

; Example assembly language program -- div two numbers
; Author: Abolfazl Arabi
; Date:  revised 95/12/01

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
number1 DWORD  ?
number2 DWORD  ?
prompt1 BYTE  "Enter first number: ", 0
prompt2 BYTE  "Enter second number: ", 0
string BYTE  40 DUP (?)
label1 BYTE  cr, Lf, "The sum is "
sum   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0

.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string, 40   ; read ASCII characters
    atod  string     ; convert to integer
    mov   number1, eax  ; store in memory

    output prompt2     ; repeat for second number
    input  string, 40
    atod  string
    mov   number2, eax
  
		
    mov   eax, number1  ; first number to EAX
		cdq           ; 2 cbw , cwd , cdq Extended
    div   number2     ; div second number
    dtoa  sum, eax    ; convert to ASCII characters
    output label1     ; output label and sum

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • Adamska, kihan و moein.shift این پست را پسندیده است


#17 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:02 PM

قطعه کد مربوط به عملیات جمع دو عدد در زبان اسمبلی

; Example assembly language program -- adds two numbers
; Author: Abolfazl Arabi
; Date:  revised 95/12/01

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
number1 DWORD  ?
number2 DWORD  ?
prompt1 BYTE  "Enter first number: ", 0
prompt2 BYTE  "Enter second number: ", 0
string BYTE  40 DUP (?)
label1 BYTE  cr, Lf, "The sum is "
sum   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0

.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string, 40   ; read ASCII characters
    atod  string     ; convert to integer
    mov   number1, eax  ; store in memory

    output prompt2     ; repeat for second number
    input  string, 40
    atod  string
    mov   number2, eax
    
    mov   eax, number1  ; first number to EAX
		cdq           ; 2 cbw , cwd , cdq Extended
    add   eax, number2  ; add second number
    dtoa  sum, eax    ; convert to ASCII characters
    output label1     ; output label and sum

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • Adamska, kihan و Zeynabfarzad این پست را پسندیده است


#102 قطعه کد جمع دو عدد و درج آن در دیتابیس php , mysql

ارسال شده توسط mohsen_safari در 18 November 2017 - 04:02 PM

<html>
<head>
<style>
@keyframes tst{
	0%{top : 45%;left :70%; background-color:green;color :black}
	25%{top : 80%;left :70%; background-color:red;}
	50%{top : 80%;left :5%; background-color:blue;}
	75%{top : 10%;left :5%; background-color:yellow;}
	100%{top : 10%;left :70%; background-color:black;color : red;}	
}
#test{
	position : absolute;
	top : 35%;
	left :35%;
	bottom : 35%;
	right : 35%;
	background-color : red ;
	text-align : center;
}
#test2{
	position : absolute;
	top : 45%;
	left :70%;
  width : 200px;
	height : 50px;
	background-color : green ;
	text-align : center;
	animation : tst 10s infinite;
}
#idCenter{
position : absolute;
top : 35%;	
left : 15%;

}
</style>
</head>
<body>
<div id="test">
<div id ="idCenter"> 
<form method="post" action="" >
x = <input type="text" name="x" /><br>
y = <input type="text" name="y" /><br>
<input type="submit" name="btnSum" value="جمع"/>
</form>
</div>
</div>
<?php
$sum = 0;
if(ISSET($_POST['btnSum'])){
$a = $_POST['x'];
$b = $_POST['y'];
$sum = $a + $b ;
$link = new mysqli("localhost","root","",'test');
$q="insert into tblsum(x,y,sum) values ('$a','$b',$sum)";
$link->Query($q);
}
echo "<p id='test2'>sum is = ".$sum."</p>";
?>
</body>
</html>

فایل mysql  در پیوست

فایل های پیوستی


 • ابوالفضل عربی, mohsen_safari و mohammadamingholamshahi این پست را پسندیده است


#1 خوش آمد گویی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 22 December 2016 - 01:17 AM

با عرض سلام و درود.

ورود شما را به جمع کاربران انجمن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع بندرعباس خوش آمد میگویم.

 

موفق و موید باشید


 • ابوالفضل عربی, Adamska و mehrdad yousefi این پست را پسندیده است


#88 Exception ها و مدیریت استثناها در زبان سی شارپ

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 28 May 2017 - 11:16 PM

بروز خطا در برنامه امری اجتناب نا پذیر است و یک برنامه نویس موظف است که خطاها را به درستی در برنامه ها مدیریت کرده و زمان بروز خطا، پیغامی مناسب به کاربر نمایش دهد. در زبان سی شارپ، به خطاها Exception یا استثنا می گویند. در برنامه های کامپیوتری خطاها بر دو دسته اند:
 

 1. خطاهای نحوی یا Syntax Errors: این خطاها به دلیل نوشتن اشتباه دستورات ایجاد شده و معمولاً زمان کامپایل برنامه قابل رفع هستند.
 2. خطاهای منطقی یا Logical Errors: این خطاها به دلیل انجام اشتباه یک عملیات یا ورود اشتباه یک دستور در زمان اجرا اتفاق می افتند.

بیشترین تمرکز ما برای مدیریت خطاها، روی دسته دوم خطاهاست، برای شروع کد زیر را در نظر بگیرید:

var firstNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
var secondNumber = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(firstNumber/secondNumber);

کد بالا، دو عدد را از ورودی خوانده و حاصل تقسیم این دو عدد را در خروجی چاپ می کند، اما فرض کنید مقدار عدد دوم صفر وارد شود، امکان تقسیم اعداد بر عدد صفر وجود ندارد و در صورت ورود عدد صفر به عنوان ورودی دوم، با پیغام خطای DivideByZero مواجه می شویم. برای رفع ایین مشکل، می بایست از مکانیزم کنترل Exception ها استفاده کنیم. در زبان سی شارپ این مکانیزم، با ساختار try..catch انجام می شود:

try
{
  // place your code here
}
catch([ExceptionType])
{
}
catch([ExceptionType])
{
}
finally
{
}

قسمتی از کد که احتمال وقوع خطا در آن وجود دارد را باید داخل بدنه try بنویسید، با این کار، در صورت وقوع خطا در کدی که داخل بدنه try نوشته شده، قسمت catch اجرا می شود. اما نحوه اجرای قسمت catch به چه صورت است؟ در کتابخانه، برای هر نوع خطا، یک کلاس تعریف شده، برای مثال، برای خطای تقسیم بر صفر کلاسی با نام DivideByZeroException وجود دارد، کلاً تمامی کلاس های مرتبط با خطا های مختلف با کلمه Exception تمام می شوند، کلاس هایی مانند InvalidOperationException یا StackOverlowException، تمامی این کلاس از کلاس پایه ای با نام SystemException مشتق شده اند که خود کلاس SysteException از کلاس Exception مشتق شده است، در حقیقت کلاس Exception کلاس پایه ای برای کلیه خطاهای سیستم می باشد. حال شما بر اساس نوع خطایی که قصد مدیریت آن را دارید، نام Data Type آن را در مقابل catch می نویسید، برای مثال، اگر تصمیم دارید خطای تقسیم بر صفر را مدیریت کنید، ساختار try..catch به صورت زیر نوشته می شود:

try
{

}
catch (DivideByZeroException)
{        
}

در صورتی که خطای تقسیم بر صفر در سیستم رخ دهد، بدنه catch اجرا خواهد شد، کد ابتدای آموزش را به صورت زیر تغییر می دهیم:

try
{
  var firstNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
  var secondNumber = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine(firstNumber / secondNumber);
}
catch (DivideByZeroException)
{
  Console.WriteLine("Second number must be greater than zero!");
}

Console.ReadKey();

با اجرای کد بالا، در صورتی که عدد دوم را صفر وارد کنیم، به جای متوقف شدن برنامه و بروز خطا، پیغام مناسب برای کاربر نمایش داده می شود. اما نکته ای که وجود دارد، شما می توانید بیشتر از یک بدنه catch داشته باشید. برای مثال، در کد بالا در صورتی که شما به جای عدد کاراکتر a را وارد کنید، با خطای FormatException مواجه می شوید، برای مدیریت این خطا کافیست کد بالا را به صورت زیر تغییر دهید:

try
{
  var firstNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
  var secondNumber = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine(firstNumber/secondNumber);
}
catch (DivideByZeroException)
{
  Console.WriteLine("Second number must be greater than zero!");
}
catch (FormatException)
{
  Console.WriteLine("Invalid input format!");
}

با کد بالا، در صورت اشتباه در ورودی، خطا مدیریت شده و پیغام مناسب نمایش داده می شود. قسمت دیگر ساختار try..catch، بدنه finally می باشد، این قسمت از ساختار، در هر صورت اجرا خواهد شد، چه خطا رخ بدهد، چه خطا رخ ندهد، کد بالا را به صورت زیر تغییر می دهیم:

try
{
  var firstNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
  var secondNumber = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine(firstNumber/secondNumber);
}
catch (DivideByZeroException)
{
  Console.WriteLine("Second number must be greater than zero!");
}
catch (FormatException)
{
  Console.WriteLine("Invalid input format!");
}
finally
{
  Console.WriteLine("Thank you for choosing ITPRO.IR!");
}

با کد بالا، پیغام داخل بدنه finally در هر صورت در خروجی چاپ خواهد شد، استفاده از بدنه finally بیشتر زمانی کاربرد دارد که شما می خواهید بعد از اتمام عملیات، اقدام به پاک سازی حافظه و آزاد سازی منابع کنید.

امکان مدیریت خطاها به صورت عمومی نیز وجود دارد، گفتیم کلیه کلاس های مربوط به خطاها از کلاس Exception مشتق شده اند، برای مدیریت عمومی خطاها، کافیست در بدنه catch به جای یک نوع مشخص از خطا، نام Exception را بنویسیم:

try
{
  var firstNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
  var secondNumber = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine(firstNumber/secondNumber);
}
catch (Exception)
{
  Console.WriteLine("Oops! Your input stopped me!");
}

با کد بالا دیگر نوع خطا تفاوتی نمی کند، با وقوع هر خطایی، پیغام داخل بدنه catch در خروجی چاپ می شود.

همانطور که گفتیم، کلاس Exception، کلاس پایه ای برای کلیه خطاهای سیستم می باشند، این کلاس حاوی یک سری خصوصیات است که اطلاعات دقیق تری به ما می دهند. برای دسترسی به اطلاعات خطا، به جای نوشتن تنها نام Exception در مقابل بدنه catch، داخل پرانتز Exception را به صورت یک پارامتر تعریف می کنیم تا بتوانیم به اطلاعات آن داخل بدنه catch دسترسی داشته باشیم:

try
{
  var firstNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
  var secondNumber = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine(firstNumber/secondNumber);
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine(ex.Message);
  Console.WriteLine(ex.StackTrace);
  Console.WriteLine(ex.InnerException.ToString());
}

همانطور که مشاهده می کنید کلاس Exception شامل یکسری خصوصیات است، در زیر به بررسی مهمترین خصوصیات کلاس Exception می پردازیم:
 

 1. خصوصیت Message: این خصوصیت حاوی پیغام خطای تولید شده توسط برنامه است
 2. خصوصیت StackTrace: این خصوصیت شامل جزئیاتی از خطای رخ داده شده است، ممکن است خطاها در هر قسمت از برنامه رخ دهند، بوسیله stack trace قابلیت ردیابی خطا و اینکه وقوع این خطا بعد از فراخوانی کدام متدها و در کدام فایل و خط از برنامه اتفاق افتاده را خواهیم داشت.
 3. خصوصیت InnerException: گاهی اوقات، یک خطا می تواند شامل یک خطای درونی باشد، برای مثال، شما زمانی که با بانک SQL Server کار می کنید، ممکن از زمان کار با بانک، خطایی دریافت کنید، خصوصیت Inner Exception اطلاعات جزئی تری از خطاهای اتفاق افتاده به شما می دهد. این خصوصیت از نوع Exception بوده و اطلاعات خطاهای درونی یک خطا را به ما می دهد.

خطاهای دلخواه و دستور throw

در زبان سی شارپ امکان تعریف خطاهای دلخواه وجود دارد، همانطور که در قسمت قبلی گفتیم، هر خطا از کلاس SystemException مشتق شده که خود SystemException از کلاس Exception مشتق می شود، در دات نت کلاس دیگری وجود دارد به نام ApplicationException که از کلاس Exception مشتق شده و ما می توانیم با ایجاد کلاس هایی که از ApplicationException مشتق شده اند، خطاهای دلخواه خود را تعریف کنیم. برای مثال، کد زیر را در نظر بگیرید:

public class StudentManager
{
  public void RegisterStudent(string firstName, string lastName, byte age)
  {
    // add student to database
  }
}

فرض کنید، می خواهیم از ثبت نام افرادی که سنشان کمتر از 18 سال است جلوگیری کنیم. برای اینکار می توانیم به این صورت عمل کنیم، ابتدا یک کلاس برای خطای سن کمتر از 18 سال تعریف می کنیم:

public class InvalidAgeException : ApplicationException
{
  public InvalidAgeException(string message) : base(message)
  {
  }
}

دقت کنید به عنوان پارامتر ورودی سازنده، پیغام خطا را دریافت و به سازنده کلاس پدر ارسال می کنیم. حال باید از این خطا در کلاس StudentManager استفاده کنیم، یعنی با ورود سن کمتر از 18 سال، خطای InvalidAgeException صادر شود، در زبان سی شارپ، برای صدور خطا از دستور throw استفاده می کنیم:

public class StudentManager
{
public void RegisterStudent(string firstName, string lastName, byte age)
{
if (age < 18)
throw new InvalidAgeException("Age must be greater that 18!");
/ add student to database
}
} 

در مرحله بعد، با اجرای دستور زیر خطا دریافت خواهیم کرد:

new StudentManager().RegisterStudent("Hossein", "Ahmadi", 17);

حال می توانیم با ساختار try..catch این خطا را مدیریت کنیم:

try
{

}
catch (InvalidAgeException ex)
{
  Console.WriteLine(ex.ToString());
  throw;
}

همانطور که مشاهده می کنید در ساختار بالا، خطای InvalidAgeException مدیریت شده و پیغام خطا در خروجی چاپ می شود.


 • MeYsam_96 و mostafa.bazyar این پست را پسندیده است


#7 نحوه اسمبل و لینك كردن برنامه‌های 80386

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 31 December 2016 - 12:23 AM

سلام و درود.
دانشجویان گرامی دقت نمایید:
برای اجرای دستورات بالا کافی است یک قطعه کد شبیه کد زیر را نوشته و با نام test.asm ذخیره نمایید.


; Example assembly language program -- adds two numbers
; Author: M S Abolfazl Arabi
; Date: revised 2015/08/01

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h ; header file for input/output

cr EQU 0dh ; carriage return character
Lf EQU 0ah ; line feed

.STACK 4096 ; reserve 4096-byte stack

.DATA ; reserve storage for data
number1 DWORD ?
number2 DWORD ?
prompt1 BYTE "Enter first number: ", 0
prompt2 BYTE "Enter second number: ", 0
string BYTE 40 DUP (?)
label1 BYTE cr, Lf, "The sum is "
sum BYTE 11 DUP (?)
BYTE cr, Lf, 0

.CODE ; start of main program code
_start:
output prompt1 ; prompt for first number
input string, 40 ; read ASCII characters
atod string ; convert to integer
mov number1, eax ; store in memory

output prompt2 ; repeat for second number
input string, 40
atod string
mov number2, eax

mov eax, number1 ; first number to EAX
add eax, number2 ; add second number
dtoa sum, eax ; convert to ASCII characters
output label1 ; output label and sum

INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start ; make entry point public

END ; end of source code

حال کافی است پس از اجرای دستورات در انتها دستور زیر را درج نمایید :

test.exe

حال برنامه اجرا خواهد شد و شما می توانید با مقدار دهی و اجرای فرامین نتایج رو ببینید.
موفق و موید باشید


 • Adamska و kihan این پست را پسندیده است


#649 پست مربوط به دریافت پایان ترم 2 - آز ریزپردازنده - مورخه 19 آذر 1400

ارسال شده توسط maryam_mousafard در 13 December 2021 - 01:19 PM


با سلام


مریم موسی فرد

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

کارشناسی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار


لینک ویدیو آموزشی مربوط به پایان ترم دوم تاریخ 19 آذر 1400: https://www.aparat.com/v/5GICU


لینک کد مربوط به پایان ترم دوم تاریخ 19 آذر 1400:https://www.onlinegdb.com/kGMjTYB_9

 • ابوالفضل عربی و maryam_mousafard این پست را پسندیده است


#618 پست مربوط به دریافت پایان ترم 2 - آز معماری - کارشناسی ناپیوسته - مورخه 19 آذ...

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 10 December 2021 - 12:01 PM

سلام.

 

با استفاده شبیه ساز پروتئوس ،  و flip Flop  به دلخواه یک ساعت دیجیتال طراحی نموده و توضیحات کامل در رابطه با قطعه های استفاده شده در  مدار را به صورت صوتی بدهید.

 

حداکثر زمان پاسخ به سوال امتحان : ساعت 22:00 روز یکشنبه

ضمنا : مطابق توضیح کلاس ویدیو رو ارسال نمایید.

 

مثال :

 

 

clockflipflop.jpg


 • عماد ایوانی و m2_salari این پست را پسندیده است


#5 دانلود جزوات مربوط به درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 22 December 2016 - 11:59 PM

در این درس با چگونگی برنامه سازی سیستم آشنا خواهید شد و در این ترم برای درس برنامه سازی سیستم ، جزوات پیوست شده رو تدریس خواهیم کرد.
دوستان دقت کنند که این درس پروژه ی عملی به عنوان پروژه ی نهایی خواهد داشت و هر کدام از گروه ها بایستی یک پروژه با موضوع متفاوت تعریف و پیاده سازی نمایند.(گروه ها نهایتا 3 نفری خواهند بود )
ضمنا نحوه ی ارزیابی به شرح زیر خواهد بود:
1.حضور در کلاس 2 نمره ( 1 نمره به عنوان ارفاق جهت دانشجویانی که دقیقا تمام جلسات رو حاضر باشند)
2.پروژه ی عملی 5 نمره
3.امتحان پایانی 14 نمره
4.ارائه 3 نمره

 

جزوه ی اصلی درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم مهندس داریوش نیک مهر
 


دانلود مجموعه ی جزوات مربوط به درس برنامه سازی سیستم

ضمنا جزوه ی زیر مربوط به درس زبان ماشین هم در امتحان خواهد آمد
دانلود جزوه ی pdf

 

سورس کد مربوط به عملیات جمع ، تفریق ، تقسیم و ضرب در اسمبلی

دانلود جزوه ی تبدیل مبنا ( جزوه ی تکمیلی )

فایل های پیوستی


 • Adamska و kihan این پست را پسندیده است


#44 پاسخ قطعه کدهای میانترم 960209

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 29 April 2017 - 05:13 PM

با سلام و درود.
قطعه کد زیر را به اسمبلی تبدیل نمایید.
int i,s,sb,sm,n=0;


cout<<"enter N : "<<endl;
cin>>n;

while(i<n)
{

sm+=i;
sb+=i;
s+=i;
i++;
}
cout<<s<<sm<<sb<<end;

پاسخ به زبان اسمبلی 32 بیتی :
; Example assembly language program 
; Author: Abolfazl Arabi


.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
n    DWORD  ?
sm    DWORD  ?
sb    DWORD  ?
s    DWORD  ?
prompt1 BYTE  "Enter n: ", 0
string BYTE  40 DUP (?)

label1 BYTE  cr, Lf, "The sum is "
sm1   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0
label2 BYTE  cr, Lf, "The sub is "
sb1   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0	
label3 BYTE  cr, Lf, "The Mul is "
s1    BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0		
		
		
.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string, 40   ; read ASCII characters
    atod  string     ; convert to integer
    mov   n, eax  ; store in memory
		
		mov ecx,n	
		mov n,0
		mov sm,0
		mov sb,0
		mov s,0
 first:
		mov eax,sm
		add eax,n
		mov sm,eax
		
		mov eax,sb
		sub eax,n
		mov sb,eax
		add n,1
		cmp ecx,n
		jne first
		
		mov eax , sm
		cdq
		imul eax,sb
   
    
		
    dtoa  s1, eax    ; convert to ASCII characters
    output label3     ; output label and sum
		
		mov  eax,sb
		 dtoa  sb1, eax    ; convert to ASCII characters
    output label2     ; output label and sum

		mov  eax,sm
		 dtoa  sm1, eax    ; convert to ASCII characters
    output label1     ; output label and sum
		
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • armin و hosseind70 این پست را پسندیده است


#380 پست مربوط به دریافت تمرین مورخه 14 آبان 1400 - کارشناسی پیوسته - آز ریز

ارسال شده توسط maryam_mousafard در 11 November 2021 - 11:23 PM

با سلام

 

مریم موسی فرد

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

کارشناسی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار

 

لینک ویدیو آموزشی مربوط به تمرین 14 آبان 1400: https://aparat.com/v/AUyBY


 • ابوالفضل عربی و maryam_mousafard این پست را پسندیده است


#291 پست مربوط به دریافت تمرین مورخه 7 آبان 1400 - آز ریز

ارسال شده توسط maryam_mousafard در 30 October 2021 - 10:23 AM

با سلام

 

مریم موسی فرد

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

کارشناسی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار

 

لینک ویدیو آموزشی مربوط به تمرین 7 آبان 1400: https://www.aparat.com/v/A3Xga


 • ابوالفضل عربی و maryam_mousafard این پست را پسندیده است


#26 قطعه کد پاسخ امتحان میانترم مورخه 21اسفند95

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 11 March 2017 - 05:10 PM

با سلام و درود.

پاسخ سوال 2 امتحان  :   F(x) = x^2 + 3xy - 2

; Example assembly language program -- F(x) = x^2 + 3xy - 2

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
number1 DWORD  ?
number2 DWORD  ?
resPow   DWORD  ?
resTow   DWORD  ?

prompt1 BYTE  "Enter first number: ", 0
prompt2 BYTE  "Enter second number: ", 0
string BYTE  40 DUP (?)
label1 BYTE  cr, Lf, "The sum is "
sum   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0

.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string, 40   ; read ASCII characters
    atod  string     ; convert to integer
    mov   number1, eax  ; store in memory

    output prompt2     ; repeat for second number
    input  string, 40
    atod  string
    mov   number2, eax
    
    mov   eax, number1  ; first number to EAX
		imul   number1 
		mov  resPow , eax
		
		mov   eax, number1  ; first number to EAX
		imul   number2
			
		imul   eax,3
		mov   resTow,eax
		
		mov   eax, resPow
		 add   eax, resTow  ; add second number
		 
		 sub   eax , 2
		
    dtoa  sum, eax    ; convert to ASCII characters
    output label1     ; output label and sum

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • mohadeseh و meysam این پست را پسندیده است


#23 قطعه کدهایی به زبان سی پلاس پلاس جهت درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 25 February 2017 - 12:33 AM

قطعه کدی ساده برای خواندن و نوشتن در یک فایل متنی

// file
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include<conio.h>
using namespace std;

void read(string fileName)
{
	string line;
	ifstream myfile(fileName);
	if (myfile.is_open())
	{
		while (getline(myfile, line))
		{
			cout << line << '\n';
		}
		myfile.close();
	}

	else cout << "Unable to open file";
	

}

void write(string fileName ,string text )
{
	ofstream myfile(fileName);
	if (myfile.is_open())
	{
		myfile << text;
		myfile.close();
	}
	else cout << "Unable to open file";
}

int main() {
	
	read("1.txt");

	write("1.txt", "test Write file");

	_getch();

	return 0;
}

 • Adamska و kihan این پست را پسندیده است


#21 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:12 PM

شبیه سازی یک حلقه در زبان اسمبلی

با لحاظ اینکه حتما عدد انتهای حلقه بایستی بزرگتر از 0 باشد و استفاده از تکنیک Minus Minus

; Example assembly 
; Author: Abolfazl Arabi
; Date:  revised 2017

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data


prompt1 BYTE  "Enter a Number For End While : ", 0

string BYTE  40 DUP (?)

label3 BYTE  cr, Lf, "Remind Steps is "
count   dword	11 DUP (?)
		byte	cr,lf,0
label2		BYTE  cr, Lf, " Good Bye ...", 0		
label1	byte	cr,lf,"This program doing Simulation Loop "
	byte	cr,lf,0.CODE              ; start of main program code
_start:

	 output prompt1     ; End While
    input  string, 40	
    atod  string
    mov   count, eax
		
		cmp   eax , 0
		jng _start
		
		
		
	output	label1
		
	beginofwhile:
	
		dec count  ; I--
		cmp  count,0 ; if count == 0 
		mov eax , count
		dtoa count , eax
			output	label3
			atod count
			 mov   count, eax
		je endofwhile  ; If equal, jump to End else Jump to First Loop
		
	jmp	beginofwhile

	
	
	endofwhile:	
			output	label2
		
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code


 • Adamska و kihan این پست را پسندیده است


#121 آموزش ایمپورت از فایل اکسل به دیتابیس و اکسپورت از دیتابیس به فایل اکسل

ارسال شده توسط imanazadi در 23 January 2018 - 10:33 PM

با سلام خدمت دوستان عزیز

 

در این آموزش نحوه ایمپورت کردن از فایل اکسل به دیتابیس و اکسپورت کردن از دیتابیس به فایل اکسل را خدمت شما دوستان ارائه میکنم .

 

 توضیحات : 

 

کدها در محیط localhost نوشته شده است .

در این آموزش جهت خواندن و نوشتن فایل اکسل از کلاس PHPExcel استفاده شده است .

 

در این آموزش همچنین خواهید آموخت :

 • روش های ارسال اطلاعات از طریق متدهای  POST و GET 
 • نحوه آپلود فایل و ذخیره در سرور 
 • روش دانلود فایل توسط مرورگر 
 • تولید کد خطای مناسب برای کاربر
 • سوییچ بین صفحات مختلف با تگ A
 • ارسال اطلاعات بین صفحات مختلف توسط متد GET

 

 

 

 

ساخت دیتابیس

 

ابتدا یک دیتابیس با نام db در phpmyadmin ایجاد کرده و کد اسکریپت زیر را جهت ساخت جدول مربوطه در تب sql کپی و آنرا اجرا میکنیم (go)

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1.12
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Jan 21, 2018 at 06:02 AM
-- Server version: 5.6.16
-- PHP Version: 5.5.11

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `db`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_test`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_test` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `first_name` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `last_name` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `email` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `birthday` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `city` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `country` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 `address` varchar(150) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci AUTO_INCREMENT=6 ;

--
-- Dumping data for table `tbl_test`
--

INSERT INTO `tbl_test` (`id`, `first_name`, `last_name`, `email`, `birthday`, `city`, `country`, `address`) VALUES
(1, 'alireza', 'azadi', 'a_azadi1984@yahoo.com', '1984', 'bandar abbas', 'iran', 'golshahr'),
(2, 'hassan', 'bahrami', 'h.bahrami@gmail.com', '1989', 'bandar abbas', 'iran', 'golshahr'),
(3, 'mohamad', 'beiranvand', 'm.beiranvand@yahoo.com', '1989', 'bandar abbas', 'iran', 'unknow'),
(4, 'mohsen', 'safari', 'm.safari@yahoo.com', '1985', 'bandar abbas', 'iran', 'unknow');

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

فایل کانکشن : 

 

بعد از ایجاد جدول tbl_test یک فایل بنام cnn.php ایجاد کرده و کدهای زیر را درون آن کپی میکنیم . این فایل ارتباطمون را با دیتایس برقرار میکنه .

 

نکته : بجای نام کاربری و پسورد در کد زیر نام کاربری و پسورد دیتابیس خودتون رو قرار دهید .

<?php

date_default_timezone_set("Asia/Tehran");

$host = 'localhost';
$db_name = 'db';
$db_user = 'نام کاربری دیتابیس';
$db_pass = 'پسورد دیتابیس';


$pdo = new PDO("mysql:host={$host};dbname={$db_name}", $db_user, $db_pass);


?>

فایل واسط برای آپلود فایل توسط کاربر جهت ایمپورت 

 

یک فایل با نام import.php ایجاد و کدهای زیر را در آن کپی میکنیم

 

این فایل واسط کاربریمون برای آپلود فایل توسط کاربر و خواندن فایل فوق و ایمپورت (وارد کردن)  آن به دیتابیس هست

<?php
	if(isset($_GET['template']))
	{
		$file = './template.xlsx';

		header("Content-type:application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet");		
		header("Content-Disposition: attachment; filename=". basename($file));
		header("Content-Length: " . filesize($file));
		header("Pragma: no-cache");
		header("Expires: 0");
		readfile( $file );
	}
?>
	
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="Description" content="import to excel">
<meta name="Keywords" content="import, xlsx, excel">
<meta name="author" content="a.azadi">

	
<title>Untitled Document</title>


<style>
	
	*{margin: 0;padding: 0;}
	
	.container{ margin: auto;position: absolute;top: 0;bottom: 0;left: 0;right: 0;width: 50%;height: 40%;}
	
	#imp_sec form{line-height: 25px;}
	
	a{text-decoration: none;}
	
</style>

</head>

<body>


	
<div class="container" >
	
	<div id="imp_sec">

		<div style="text-align: center;">
		<?php
			if(isset($_GET['code']))
			{
				$msg = '';
				switch($_GET['code'])
				{
					case 100:

						$msg = 'file import successfully';							
						break;

					case 110:

						$msg = 'error : unknow error in upload file';							
						break;

					case 120:

						$msg = 'error : file extension is not valid';
						break;


					case 130:

						$msg = 'error : file size is not valid / maximum 5mb';
						break;

					case 140:

						$msg = 'error : File not uploaded';
						break;

					case 150:

						$msg = 'error : File not uploaded';
						break;

					case 200:

						$msg = 'error : the excel library not found';
						break;

					case 210:

						$msg = 'error : input file name is not valid';
						break;

					default:

						$msg = 'error : unknow error';
						break;							

				}

				$color = ($_GET['code'] == 100) ? '#008000' : '#f00';
				echo "<p style='color:{$color};padding:20px 10px;font-size:18px;text-transform: capitalize;'>{$msg}</p>";
			}			
		?>
		</div>

		<fieldset style="border-radius: 4px;padding: 0 10px;">
			<legend style="padding: 0 10px;">import from file</legend>

			<form action="run_import.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="frm_imp" style="padding: 40px 25px;">

				<span style="color: #f00;font-size: 12px;line-height: 35px;">Allowed files : xls , xlsx</span>

				<div>
					<input type="file" name="file">
				</div>

				<a href="?template=1">template</a>

				<div style="float: right;margin-top: 15px;">
					<button style="padding:2px 10px;">Import</button>
				</div>

			</form>

		</fieldset>

	</div>

	<div style="float: right;">
		<a href="export.php" style="padding:0 10px; " >goto export to file</a>
	</div>
	
</div>
	
</body>

<script>
	
</script>
	
</html>

فایل دریافت و خواندن فایل کاربر و دستورات ذخیره سازی

 

یک فایل با نام run_import.php ایجاد و کدهای زیر را در آن قرار میدهیم .

<?php

require_once('cnn.php');

$excel_library_path = 'PHPExcel/Classes/PHPExcel/IOFactory.php';

if( ! file_exists($excel_library_path))
{
	header('Location:import.php?code=200');
	exit();
}

require_once($excel_library_path);


if ( ! isset($_FILES['file']))
{
	header('Location:import.php?code=210');
	exit();
}


$file = $_FILES['file'];

$file_name = $file['name'];
$file_type = $file['type'];
$file_err = $file['error'];
$file_size = $file['size'];
$file_tmp = $file['tmp_name'];


if($file_err)
{
	header('Location:import.php?code=110');
	exit();
}


$ext = pathinfo($file_name, PATHINFO_EXTENSION);
$ext = strtolower($ext);


if( ! in_array($ext, array('xls','xlsx')))
{
	header('Location:import.php?code=120');
	exit();		
}


if($file_size > 50000)
{
	header('Location:import.php?code=130');
	exit();		
}


$target_dir = "uploads/";
$target_file = $target_dir . basename($file_name);


$valid = true;
if( ! is_dir($target_dir))
{
	$valid = mkdir($target_dir,'0755');
}


if ( ! ($valid && move_uploaded_file($file_tmp, $target_file)))
{
	header('Location:import.php?code=140');
	exit();
}


$file = $target_file;


$objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($file);

$sheet = $objPHPExcel->getSheet(0);

$total_rows = $sheet->getHighestRow();

$total_columns = $sheet->getHighestColumn();


$fields = array('first_name' , 'last_name', 'email', 'birthday', 'city', 'country', 'address');


$sql = "insert into tbl_test ";

$sql .= '(`'.implode('`,`' , $fields).'`)';

$sql .= 'values ('.rtrim(str_repeat('?,', count($fields)), ',').')';


$stmt = $pdo->prepare($sql);


$error = false ;

for($row = 2; $row <= $total_rows; $row++)
{	
	$row_data = $sheet->rangeToArray('A' . $row . ':' . $total_columns . $row, NULL, TRUE, FALSE);
	
	$res = @$stmt->execute($row_data[0]);
	
	if( ! $res)
	{
		$error = true;
	}
	
}

unlink($target_file);


if($error)
{
	
	header('Location:import.php?code=150');
	exit($res);
}


header('Location:import.php?code=100');
exit();


?>

فایل واسط نمایش اطلاعات درون دیتابیس 

 

یک فایل با نام export.php ایجاد کرده و کدهای زیر را درون آن کپی میکنیم

 

این فایل اطلاعات درون جدول tbl_test که ایجاد کردیم را نمایش ودر صورت نیاز از آن خروجی اکسل میگیریم 

<?php require_once('cnn.php'); ?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="Description" content="export to excel">
<meta name="Keywords" content="export, xlsx, excel">
<meta name="author" content="a.azadi">


<title>Untitled Document</title>


<style>
	
	*{margin: 0;padding: 0;}
	
	html,body
	{
	  margin:0;
	  padding:0;
	  height:100%;
	}
	
	.header{width: 100%;background-color: #B7C4ED;height: 50px;}
	
	
	.container{ margin: auto;position: absolute;top: 0;bottom: 0;left: 0;right: 0;width: 80%;height: 90%;}
	
	
	.footer{width: 100%;background-color: #B7C4ED;height: 50px;}
	
	.tbl{table-layout: fixed;border-collapse: collapse;}
	.tbl td, .tbl th {border: 1px solid #333;height: 25px;line-height: 25px; text-align: center;padding: 0 5px;white-space: nowrap;}
	.tbl thead tr:nth-child(1){background-color: #CFBCFF;}
	.tbl tbody tr:nth-child(even){background-color: #f4feff;}
	.tbl tbody tr:nth-child(odd){background-color: #fffded;}
	
	.tbl th {color:#1D4B7B;text-transform: capitalize;}
	
	
	a{text-decoration: none;text-transform:capitalize; }
	
</style>

</head>

<body>

<div class="container">
	
	
	<div style="padding: 40px;">
		
		<table class="tbl">
			
			<?php 

				$stmt = $pdo->prepare('select * from tbl_test');

				$stmt->execute();

				$res = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
			?>
			
			<?php if($res){ ?>
			
				<thead>
					<tr>
						<th style="width: 3%;">row</th>
						<th style="width: 12%;">first name</th>
						<th style="width: 12%;">last name</th>
						<th style="width: 17%;">email</th>
						<th style="width: 12%;">birthday</th>
						<th style="width: 12%;">city</th>
						<th style="width: 10%;">country</th>
						<th style="width: 22%;">address</th>												
					</tr>
				</thead>
					
				<tbody>		
			
				<?php foreach($res as $key => $val){ ?>

					<tr>
						<td><?php echo ++$key; ?></td>
						<td><?php echo $val->first_name; ?></td>
						<td><?php echo $val->last_name; ?></td>
						<td><?php echo $val->email; ?></td>
						<td><?php echo $val->birthday; ?></td>
						<td><?php echo $val->city; ?></td>
						<td><?php echo $val->country; ?></td>
						<td><?php echo $val->address; ?></td>					
					</tr>
			
				<?php } ?>
				
				</tbody>
			
			<?php } ?>
			
		</table>
			
		<div>				
			<div style="float: left;padding:5px;"><a href="run_export.php">export excel</a></div>
			<div style="float: right;padding:5px;"><a href="import.php">goto import from file</a></div>
		</div>
	
	</div>
	
	
</div>


</body>

<script>
	
</script>

</html>

فایل خواندن اطلاعات از دیتابیس و ذخیره در فایل اکسل و دانلود توسط مرورگر

 

یک فایل با نام run_export.php ایجاد کرده و کدهای زیر را درون آن کپی میکنیم

<?php

require_once('cnn.php');
require_once('PHPExcel/Classes/PHPExcel.php');
require_once('PHPExcel/Classes/PHPExcel/IOFactory.php');$obj_excel = new PHPExcel();

$obj_excel->getProperties()->setCreator("a.azadi")
							 ->setLastModifiedBy("a.azadi")
							 ->setTitle("this a test")
							 ->setSubject("create excel")
							 ->setDescription("description of file.")
							 ->setKeywords("xlsx - xls");
$active_sheet = $obj_excel->setActiveSheetIndex(0);


$stmt = $pdo->prepare('select * from tbl_test');
$stmt->execute();
$data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);$active_sheet->setCellValue('A1', 'Row');
$active_sheet->setCellValue('B1', 'first_name');	
$active_sheet->setCellValue('C1', 'last_name');	
$active_sheet->setCellValue('D1', 'email');	
$active_sheet->setCellValue('E1', 'birthday');	
$active_sheet->setCellValue('F1', 'city');	
$active_sheet->setCellValue('G1', 'country');	
$active_sheet->setCellValue('H1', 'address');


$i = 1;
foreach($data as $val)
{
	$i++;
	
	$active_sheet->setCellValue('A'.$i, $val->id);
	$active_sheet->setCellValue('B'.$i, $val->first_name);
	$active_sheet->setCellValue('C'.$i, $val->last_name);
	$active_sheet->setCellValue('D'.$i, $val->email);
	$active_sheet->setCellValue('E'.$i, $val->birthday);
	$active_sheet->setCellValue('F'.$i, $val->city);
	$active_sheet->setCellValue('G'.$i, $val->country);
	$active_sheet->setCellValue('H'.$i, $val->address);
	
}


$file = 'excel'.date("Y_m_d__H_i_s").'.xlsx';

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($obj_excel, 'Excel2007');
$objWriter->save($file);
header("Content-type: application/octet-stream");
header("Content-Disposition: attachment; filename=". basename($file));
header("Content-Length: " . filesize($file));
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");


readfile( $file );

unlink($file);

?>

لازم به ذکر است که در کنار فایل های بالا می بایستی فولدر phpExcel که حاوی کلاسهای مرتبط برای خواندن و نوشتن فایلهای اکسل میباشند را در کنار فایل های گذاشت تا کدها به درستی اجرا شوند 

 

نکته : فایل های فولدر phpExcel (کلاس ها) توسط برنامه نویسان حرفه ای نوشته شده اند 

 

اینجانب فقط فایل های قسمت بالا را کدنویسی کردم 

 

در پایان ، کدهای کامل پروژه رو واستون آپلود کردم ، امیدوارم توانسته باشم خدمتی در زمینه پیشرفت برنامه نویسی تحت وب برای شما عزیزان ارائه داده باشم.

فایل های پیوستی

 • فایل پیوستی  project.zip   922K   30 تعداد دریافت ها

 • ابوالفضل عربی و ali1362 این پست را پسندیده است


صفحه ی اینستاگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس