پرش به


محبوب ترین مطالب پسندیده شده


#6 نحوه اسمبل و لینك كردن برنامه‌های 80386

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 31 December 2016 - 12:21 AM

با سلام

برای نوشتن برنامه، اسمبل و سپس لینك كردن برنامه‌های اسمبلی 80386 كه در كتاب "زبان اسمبلی و معماری ریزپردازنده 80X86 - ترجمه مهندس هاشم مشحون - انتشارات سروش دانش" پس از دانلود فایل زیر، مراحل زیر را دنبال كنید.
دانلود فایل‌های مورد نیاز (1369 كیلو بایت)
1- پوشه دانلود شده را در مسیر دلخواه خود Extract‌ كنید.
در اینجا فرض كنید پوشه مورد نظر در مسیر ریشه درایو ‍:C قرار دارد.

2- ابتدا برنامه خود را محیط Notepad (یا محیط‌های مشابه) نوشته و فایل خود را با پسوند asm. ذخیره كنید. دقت كنید كه هنگام ذخیره فایل در Notepad، ویژگی Save as type را All files انتخاب كنید و در قسمت Encoding، گزینه ANSI را انتخاب كرده باشید.
در اینجا فرض كنید نام فایل برنامه،‌ test.asm باشد.
3- بر روی Start و سپس Run كلیك كرده و عبارت cmd را تایپ كنید و كلید Enter را بفشارید.
4- دستورهای زیر را به ترتیب تایپ كرده و در هر مرحله، كلید Enter را بفشارید.

cd\
cd assembly
ml /c /coff test.asm

 

اگر در این مرحله با پیغام زیر روبه‌رو شدید، مرحله 5 را ا

فایل های پیوستی

 • فایل پیوستی  Assembly.zip   1.34MB   415 تعداد دریافت ها

 • Adamska, Obeid_1375, soroush_moznebi و 1 فرد دیگر این پست را پسندیده اند


#16 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:01 PM

سلام و درود.

در این پست قصد داریم قطعه کدهایی رو که در طول ترم طراحی خواهیم نمود را آپلود نموده و در اختیار دانشجویان عزیز قرار بدهیم.

انشالله که مورد استفاده ی شما قرار بگیرد.

 

موفق و موید باشید.

 


 • Adamska, kihan, Zeynabfarzad و 1 فرد دیگر این پست را پسندیده اند


#86 پاسخ قطعه کدهای میانترم 960209

ارسال شده توسط mohsen_safari در 16 May 2017 - 05:03 PM

مقایسه ی  دو عدد با زبان سی پلاس پلاس
int a=0 , b=0 , min=0;
Cout<<"a="<<endl;
Cin>>a;
Cout<<"b="<<endl;
Cin>>b;

If(a<b)
{
Cout<<"a<b";
}
else if (b<a)
{
Cout<<"b<a";
}else{
Cout<<"b=a";
}

کد اسمبلی مقایسه ی دو عدد
; Example assembly language program 
; Author: R. Detmer
; Date:  revised 7/97

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
	a dword ?
	b dword ?
	pa byte "a= ",0
	pb byte "b= ",0
	voroodi byte 10 dup (?)
	labelamin byte cr,lf,"a<b",0
	labelbmin byte cr,lf,"a>b",0
	labelequal byte cr,lf,"a=b",0
	labelend byte cr,lf,"end of program",0
	

.CODE              ; start of main program code
_start:
  
		output pa
		input voroodi,10
		atod voroodi
		mov a,eax
		
		output pb
		input voroodi,10
		atod voroodi
		
		mov b,eax
		mov eax,a
		
		cmp eax,b
		je printequal
		jb printamin
		ja printbmin
		jmp endprog
		
		printequal:
		output labelequal
		jmp endprog
		
		printamin:
		output labelamin
		jmp endprog
		
		printbmin:
		output labelbmin
		jmp endprog
		
		
		endprog:
		output labelend
		
		
		
		
		

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • ابوالفضل عربی, Zeynabfarzad و mohsen_safari این پست را پسندیده است


#22 قطعه کدهایی به زبان سی پلاس پلاس جهت درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 25 February 2017 - 12:32 AM

سلام و درود.

در این پست قصد داریم قطعه کدهایی به زبان محبوب سی پلاس پلاس برای کار با سیستم و ورودی و خروجی ها رو درج نماییم.

امید است باعث پیشرفت دانشجویان گرامی گردد.

 

موفق و موید باشید


 • Adamska, kihan و Zeynabfarzad این پست را پسندیده است


#20 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:04 PM

قطعه کد مربوط به عملیات تقسیم دو عدد در زبان اسمبلی

; Example assembly language program -- div two numbers
; Author: Abolfazl Arabi
; Date:  revised 95/12/01

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
number1 DWORD  ?
number2 DWORD  ?
prompt1 BYTE  "Enter first number: ", 0
prompt2 BYTE  "Enter second number: ", 0
string BYTE  40 DUP (?)
label1 BYTE  cr, Lf, "The sum is "
sum   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0

.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string, 40   ; read ASCII characters
    atod  string     ; convert to integer
    mov   number1, eax  ; store in memory

    output prompt2     ; repeat for second number
    input  string, 40
    atod  string
    mov   number2, eax
  
		
    mov   eax, number1  ; first number to EAX
		cdq           ; 2 cbw , cwd , cdq Extended
    div   number2     ; div second number
    dtoa  sum, eax    ; convert to ASCII characters
    output label1     ; output label and sum

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • Adamska, kihan و moein.shift این پست را پسندیده است


#17 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:02 PM

قطعه کد مربوط به عملیات جمع دو عدد در زبان اسمبلی

; Example assembly language program -- adds two numbers
; Author: Abolfazl Arabi
; Date:  revised 95/12/01

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
number1 DWORD  ?
number2 DWORD  ?
prompt1 BYTE  "Enter first number: ", 0
prompt2 BYTE  "Enter second number: ", 0
string BYTE  40 DUP (?)
label1 BYTE  cr, Lf, "The sum is "
sum   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0

.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string, 40   ; read ASCII characters
    atod  string     ; convert to integer
    mov   number1, eax  ; store in memory

    output prompt2     ; repeat for second number
    input  string, 40
    atod  string
    mov   number2, eax
    
    mov   eax, number1  ; first number to EAX
		cdq           ; 2 cbw , cwd , cdq Extended
    add   eax, number2  ; add second number
    dtoa  sum, eax    ; convert to ASCII characters
    output label1     ; output label and sum

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • Adamska, kihan و Zeynabfarzad این پست را پسندیده است


#102 قطعه کد جمع دو عدد و درج آن در دیتابیس php , mysql

ارسال شده توسط mohsen_safari در 18 November 2017 - 04:02 PM

<html>
<head>
<style>
@keyframes tst{
	0%{top : 45%;left :70%; background-color:green;color :black}
	25%{top : 80%;left :70%; background-color:red;}
	50%{top : 80%;left :5%; background-color:blue;}
	75%{top : 10%;left :5%; background-color:yellow;}
	100%{top : 10%;left :70%; background-color:black;color : red;}	
}
#test{
	position : absolute;
	top : 35%;
	left :35%;
	bottom : 35%;
	right : 35%;
	background-color : red ;
	text-align : center;
}
#test2{
	position : absolute;
	top : 45%;
	left :70%;
  width : 200px;
	height : 50px;
	background-color : green ;
	text-align : center;
	animation : tst 10s infinite;
}
#idCenter{
position : absolute;
top : 35%;	
left : 15%;

}
</style>
</head>
<body>
<div id="test">
<div id ="idCenter"> 
<form method="post" action="" >
x = <input type="text" name="x" /><br>
y = <input type="text" name="y" /><br>
<input type="submit" name="btnSum" value="جمع"/>
</form>
</div>
</div>
<?php
$sum = 0;
if(ISSET($_POST['btnSum'])){
$a = $_POST['x'];
$b = $_POST['y'];
$sum = $a + $b ;
$link = new mysqli("localhost","root","",'test');
$q="insert into tblsum(x,y,sum) values ('$a','$b',$sum)";
$link->Query($q);
}
echo "<p id='test2'>sum is = ".$sum."</p>";
?>
</body>
</html>

فایل mysql  در پیوست

فایل های پیوستی


 • ابوالفضل عربی, mohsen_safari و mohammadamingholamshahi این پست را پسندیده است


#1 خوش آمد گویی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 22 December 2016 - 01:17 AM

با عرض سلام و درود.

ورود شما را به جمع کاربران انجمن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع بندرعباس خوش آمد میگویم.

 

موفق و موید باشید


 • ابوالفضل عربی, Adamska و mehrdad yousefi این پست را پسندیده است


#618 پست مربوط به دریافت پایان ترم 2 - آز معماری - کارشناسی ناپیوسته - مورخه 19 آذ...

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 10 December 2021 - 12:01 PM

سلام.

 

با استفاده شبیه ساز پروتئوس ،  و flip Flop  به دلخواه یک ساعت دیجیتال طراحی نموده و توضیحات کامل در رابطه با قطعه های استفاده شده در  مدار را به صورت صوتی بدهید.

 

حداکثر زمان پاسخ به سوال امتحان : ساعت 22:00 روز یکشنبه

ضمنا : مطابق توضیح کلاس ویدیو رو ارسال نمایید.

 

مثال :

 

 

clockflipflop.jpg


 • عماد ایوانی و m2_salari این پست را پسندیده است


#55 مباحث تدریس شده ی درس برنامه سازی سیستم در ترم بهمن 95-96

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 04 May 2017 - 03:39 AM

با عرض سلام و درود.
در این پست قصد داریم مباحث تدریس شده ای که قطعا از تمامی آنها در امتحان پایان ترم سوالاتی خواهد آمد ، رو جهت یادآوری درج نماییم.
امیدوارم نهایت استفاده از این پست بشود و همچنین در صورت اشکال ، جهت رفع آن در کلاس در خدمتتون خواهم بود.#5 دانلود جزوات مربوط به درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 22 December 2016 - 11:59 PM

در این درس با چگونگی برنامه سازی سیستم آشنا خواهید شد و در این ترم برای درس برنامه سازی سیستم ، جزوات پیوست شده رو تدریس خواهیم کرد.
دوستان دقت کنند که این درس پروژه ی عملی به عنوان پروژه ی نهایی خواهد داشت و هر کدام از گروه ها بایستی یک پروژه با موضوع متفاوت تعریف و پیاده سازی نمایند.(گروه ها نهایتا 3 نفری خواهند بود )
ضمنا نحوه ی ارزیابی به شرح زیر خواهد بود:
1.حضور در کلاس 2 نمره ( 1 نمره به عنوان ارفاق جهت دانشجویانی که دقیقا تمام جلسات رو حاضر باشند)
2.پروژه ی عملی 5 نمره
3.امتحان پایانی 14 نمره
4.ارائه 3 نمره

 

جزوه ی اصلی درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم مهندس داریوش نیک مهر
 


دانلود مجموعه ی جزوات مربوط به درس برنامه سازی سیستم

ضمنا جزوه ی زیر مربوط به درس زبان ماشین هم در امتحان خواهد آمد
دانلود جزوه ی pdf

 

فایل های پیوستی


 • Adamska و kihan این پست را پسندیده است


#435 پست مربوط به دریافت میانترم آز ریزپردازنده ها 21 آبان 1400

ارسال شده توسط maryam_mousafard در 12 November 2021 - 11:12 PM

با سلام
 
مریم موسی فرد
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
کارشناسی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار
 
پاسخ الف)
لینک ویدیو: https://www.aparat.com/v/ctLwT
لینک کد: https://onlinegdb.com/Vyu51IH-z
 
پاسخ ب)
لینک ویدیو: https://www.aparat.com/v/rcRzF
لینک کد: https://onlinegdb.com/jzEzOkpcs
 
پاسخ ج)
لینک ویدیو: 

 • ابوالفضل عربی و maryam_mousafard این پست را پسندیده است


#291 پست مربوط به دریافت تمرین مورخه 7 آبان 1400 - آز ریز

ارسال شده توسط maryam_mousafard در 30 October 2021 - 10:23 AM

با سلام

 

مریم موسی فرد

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

کارشناسی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار

 

لینک ویدیو آموزشی مربوط به تمرین 7 آبان 1400: https://www.aparat.com/v/A3Xga


 • ابوالفضل عربی و maryam_mousafard این پست را پسندیده است


#26 قطعه کد پاسخ امتحان میانترم مورخه 21اسفند95

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 11 March 2017 - 05:10 PM

با سلام و درود.

پاسخ سوال 2 امتحان  :   F(x) = x^2 + 3xy - 2

; Example assembly language program -- F(x) = x^2 + 3xy - 2

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
number1 DWORD  ?
number2 DWORD  ?
resPow   DWORD  ?
resTow   DWORD  ?

prompt1 BYTE  "Enter first number: ", 0
prompt2 BYTE  "Enter second number: ", 0
string BYTE  40 DUP (?)
label1 BYTE  cr, Lf, "The sum is "
sum   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0

.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string, 40   ; read ASCII characters
    atod  string     ; convert to integer
    mov   number1, eax  ; store in memory

    output prompt2     ; repeat for second number
    input  string, 40
    atod  string
    mov   number2, eax
    
    mov   eax, number1  ; first number to EAX
		imul   number1 
		mov  resPow , eax
		
		mov   eax, number1  ; first number to EAX
		imul   number2
			
		imul   eax,3
		mov   resTow,eax
		
		mov   eax, resPow
		 add   eax, resTow  ; add second number
		 
		 sub   eax , 2
		
    dtoa  sum, eax    ; convert to ASCII characters
    output label1     ; output label and sum

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • mohadeseh و meysam این پست را پسندیده است


#24 قطعه کدهایی به زبان سی پلاس پلاس جهت درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 25 February 2017 - 08:02 PM

قطعه کد طراحی ساده ی منو برای انجام 4 عمل اصلی

#include <iostream>
using namespace std;
#include<conio.h>
void main()
{
	int i=0;
	double x=0 , y=0 ;
	do{
cout<<"*****************************"<<endl;
cout<<"*******1.sum   ************"<<endl;
cout<<"*******2.sub   ************"<<endl;
cout<<"*******3.Mul   ************"<<endl;
cout<<"*******4.Div   ************"<<endl;
cout<<"*******0.EXIT  ************"<<endl;
cout<<"*****************************"<<endl;
cin>>i;
switch(i)
{
case 1 :
	cout<<"sum"<<endl;
	cout<<"Enter First Number :"<<endl;
	cin>>x;
	cout<<"Enter Second Number :"<<endl;
	cin>>y;
	cout<<"X+Y = "<<x+y<<endl;
	break;
	case 2 :
	cout<<"sub"<<endl;
	cout<<"Enter First Number :"<<endl;
	cin>>x;
	cout<<"Enter Second Number :"<<endl;
	cin>>y;
	cout<<"X-Y = "<<x-y<<endl;
	break;
	case 3 :
	cout<<"mul"<<endl;
	cout<<"Enter First Number :"<<endl;
	cin>>x;
	cout<<"Enter Second Number :"<<endl;
	cin>>y;
	cout<<"X*Y = "<<x*y<<endl;
	break;
	case 4 :
	cout<<"div"<<endl;
	cout<<"Enter First Number :"<<endl;
	cin>>x;
	cout<<"Enter Second Number :"<<endl;
	cin>>y;
	if(y!=0){
		cout<<"X/Y = "<<x/y<<endl;}
	else
	{cout<<"y=0"<<endl;
	}
	break;
	default:
		cout<<"Other"<<endl;
		break;

}
	}while(i!=0);

getch();
}

کد بالا به زبان اسمبلی :

; Example assembly 
; Author: Abolfazl Arabi
; Date:  1395/12/08

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr
						
 • Adamska و kihan این پست را پسندیده است


#229 پست مربوط به دریافت تمرین مورخه 30 مهر 1400 - کارشناسی ناپیوسته - آز معماری

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 22 October 2021 - 07:05 PM

با عرض سلام و خسته نباشید.

در این جلسه مدار مربوط به Full Adder در کلاس تدریس شده و مقرر گردید فیلم آموزشی مربوط به این مدار را در وبسایت آپارات آپلود و لینک مربوطه را در این مکان به همراه مشخصات کامل خودتان قرار دهید.


 

نمره اضافی : به نفراتی که بتوانند این مدار را به صورت فیزیکی و بر روی برد برد شبیه سازی نمایند و ویدیوی مربوطه را آپلود بکنند نمره ی دو برابر تعلق خواهد گرفت.
موفق و موید باشید
ابوالفضل عربی
30 مهر 1400


 • عماد ایوانی و m2_salari این پست را پسندیده است


#21 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:12 PM

شبیه سازی یک حلقه در زبان اسمبلی

با لحاظ اینکه حتما عدد انتهای حلقه بایستی بزرگتر از 0 باشد و استفاده از تکنیک Minus Minus

; Example assembly 
; Author: Abolfazl Arabi
; Date:  revised 2017

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data


prompt1 BYTE  "Enter a Number For End While : ", 0

string BYTE  40 DUP (?)

label3 BYTE  cr, Lf, "Remind Steps is "
count   dword	11 DUP (?)
		byte	cr,lf,0
label2		BYTE  cr, Lf, " Good Bye ...", 0		
label1	byte	cr,lf,"This program doing Simulation Loop "
	byte	cr,lf,0.CODE              ; start of main program code
_start:

	 output prompt1     ; End While
    input  string, 40	
    atod  string
    mov   count, eax
		
		cmp   eax , 0
		jng _start
		
		
		
	output	label1
		
	beginofwhile:
	
		dec count  ; I--
		cmp  count,0 ; if count == 0 
		mov eax , count
		dtoa count , eax
			output	label3
			atod count
			 mov   count, eax
		je endofwhile  ; If equal, jump to End else Jump to First Loop
		
	jmp	beginofwhile

	
	
	endofwhile:	
			output	label2
		
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code


 • Adamska و kihan این پست را پسندیده است


#19 قطعه کدهایی به زبان اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 20 February 2017 - 09:04 PM

قطعه کد مربوط به عملیات ضرب دو عدد در زبان اسمبلی

; Example assembly language program -- mul two numbers
; Author: Abolfazl Arabi
; Date:  revised 95/12/01

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
number1 DWORD  ?
number2 DWORD  ?
prompt1 BYTE  "Enter first number: ", 0
prompt2 BYTE  "Enter second number: ", 0
string BYTE  40 DUP (?)
label1 BYTE  cr, Lf, "The sum is "
sum   BYTE  11 DUP (?)
    BYTE  cr, Lf, 0

.CODE              ; start of main program code
_start:
    output prompt1     ; prompt for first number
    input  string, 40   ; read ASCII characters
    atod  string     ; convert to integer
    mov   number1, eax  ; store in memory

    output prompt2     ; repeat for second number
    input  string, 40
    atod  string
    mov   number2, eax
    
    mov   eax, number1  ; first number to EAX
		cdq           ; 2 cbw , cwd , cdq Extended
    mul   number2  ; mul second number
    dtoa  sum, eax    ; convert to ASCII characters
    output label1     ; output label and sum

    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code • Adamska و kihan این پست را پسندیده است


#121 آموزش ایمپورت از فایل اکسل به دیتابیس و اکسپورت از دیتابیس به فایل اکسل

ارسال شده توسط imanazadi در 23 January 2018 - 10:33 PM

با سلام خدمت دوستان عزیز

 

در این آموزش نحوه ایمپورت کردن از فایل اکسل به دیتابیس و اکسپورت کردن از دیتابیس به فایل اکسل را خدمت شما دوستان ارائه میکنم .

 

 توضیحات : 

 

کدها در محیط localhost نوشته شده است .

در این آموزش جهت خواندن و نوشتن فایل اکسل از کلاس PHPExcel استفاده شده است .

 

در این آموزش همچنین خواهید آموخت :

 • روش های ارسال اطلاعات از طریق متدهای  POST و GET 
 • نحوه آپلود فایل و ذخیره در سرور 
 • روش دانلود فایل توسط مرورگر 
 • تولید کد خطای مناسب برای کاربر
 • سوییچ بین صفحات مختلف با تگ A
 • ارسال اطلاعات بین صفحات مختلف توسط متد GET

 

 

 

 

ساخت دیتابیس

 

ابتدا یک دیتابیس با نام db در phpmyadmin ایجاد کرده و کد اسکریپت زیر را جهت ساخت جدول مربوطه در تب sql کپی و آنرا اجرا میکنیم (go)

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.1

فایل های پیوستی

 • فایل پیوستی  project.zip   922K   30 تعداد دریافت ها

 • ابوالفضل عربی و ali1362 این پست را پسندیده است


#115 قطعه کد مربوط به مرتب سازی در اسمبلی

ارسال شده توسط ابوالفضل عربی در 23 December 2017 - 06:58 PM

زبان سی پلاس پلاس :

#include<iostream>
using namespace std;
#include<conio.h>

int main(){
	int temp = 0;
	int a[7]={10,1,5,3,2,7,8};

	for(int i=0;i<7;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<7;j++)
	{
		if(a[i]>a[j])
		{
		 temp = a[i];
		 a[i] = a[j];
		 a[j] = temp;
		}
	}
	}


	for(int i=0;i<7;i++)
	{
	 cout<<a[i]<<endl;
	
	}

	_getch();
	return 0;
}

زبان اسمبلی :

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
i dword ?
j dword ?
temp dword ?
a dword 10,1,5,1,2,7,8,?
prm byte 11 dup(?)
endL  byte cr,Lf,0
.CODE              ; start of main program code
_start:
    mov edx , offset a
		mov i,edx
	f:
		mov edx,i
		mov eax,[edx]
		cmp eax,0
		je  endF
		
		mov edx,i
		add edx,4
		mov j,edx
	f1:
		mov edx,j
		mov eax,[edx]
		cmp eax,0
		je  endF1
		
		mov edx,i
		mov ebx,[edx]
		
		cmp ebx,eax
		jg  xch
	endCmp:
		mov edx,j
		add edx,4
		mov j,edx
		jmp f1
		endF1:
		
		mov edx,i
		add edx,4
		mov i,edx
		jmp f
		endF:
		jmp endFunc
	xch:
   	mov edx,i
		mov ebx,[edx]
		
		mov edx,j
		mov eax,[edx]
		
		mov [edx],ebx
		
	  mov edx,i
		mov ebx,[edx]
		mov [edx],eax
		jmp endCmp 
	endFunc:
	 mov edx , offset a
   f2:
		mov eax,[edx]
		cmp eax,0
		je  endF2
		dtoa prm,eax
		output prm
		output endL
		add edx,4
		jmp  f2
	 endF2:	
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code


موفق و موید باشید


 • mohsen_safari و MeYsam_96 این پست را پسندیده است


صفحه ی اینستاگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس